Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały


CPV:
45.23.32.53-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30-09-2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2019-06-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-18 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt.
Gwarancja - 40pkt.


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące