Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Ogłasza nabór na:

 

Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego