Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Remont Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w miejscowości Cegłów wraz z siecią podciśnieniową i tłoczną.

CPV:


Tryb zamówienia:
poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
01 czerwca 2019 do 30 czerwiec 2022r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Kancelaria ogólna

Oferty można składać do:
2019-05-27 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-05-27 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
bark

Uwagi:


Firmy uczestniczące