Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szafką do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych

CPV:
1) 30 20 00 00-1 - urządzenia komputerowe,
2) 30 21 30 00-5 - komputery osobiste,
3) 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


Tryb zamówienia:
poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do 1 tygodnia od zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Kancelaria ogólna

Oferty można składać do:
2019-05-27 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2019-05-27 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
90% - cena
10% - gwarancja


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące