Uchwała nr X.63.19 w sprawie braku upoważnienia Wójta Gminy Cegłów do podpisania umowy w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linia kolejowa nr 2