Uchwała nr X.61.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów