Uchwała nr X.60.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów