Uchwała nr X.59.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów