Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksplantacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Cegłów