INFORMACJA

W URZĘDZIE GMINY W CEGŁOWIE

MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE PRAWO DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH posłów do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
,

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26.05.2019 R.

Spis dostępny w godzinach urzędowania POKÓJ NR 3 

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 18.00

WTOREK –CZWARTEK GODZ. 8.00 - 16.00

PIĄTEK 8.00 – 14.00

Każda osoba (mieszkaniec Gminy Cegłów) może, na swój wniosek, uzyskać informację o wpisaniu (bądź nie) do danego spisu wyborców.

Otrzymuje się wówczas odpowiedź, czy jest się wpisanym do danego spisu wyborców.