POSTANOWIENIE NR 112/2019
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

<>

http://siedlce.kbw.gov.pl/834_Obwody_glosowania/1/36251_Postanowienie_Nr_1122019_Komisarza_Wyborczego_w_Siedlcach_II_z_dnia_6_maja_2019_r_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r