Uchwała Nr IX.57.19 w sprawie rozpatrzenia wniosku