Uchwała Nr IX.55.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Cegłow