Uchwała Nr IX.50.19 w sprawie projektu ustalenia olanu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkoł podstawowych od 1 września 2019 r