Uchwała Nr IX.48.19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej