Uchwała Nr IX.46.19 w sprawie zmian Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2019-2029