Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Prezbudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina

CPV:
45233253-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
28 czerwca 2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2019-03-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-26 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
gwarancja - 40pkt


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące