Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Cegłowie

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
30 czerwca 2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna (parter)


Oferty można składać do:
2019-03-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-19 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cana - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
100 000,00złł (sto tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące