SOŁECTWO CEGŁÓW I

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Sylwester Kielak

Aneta Kuźma – Przewodnicząca

Sławomir Olszewski

Jan Majewski
Piotr Juszkiewicz

Andrzej Aniszewski

SOŁECTWO PODCIERNIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Elżbieta Bajszczak          

Andrzej Sekular – Przewodniczący

Waldemar Cabaj

Kazimiera Kozik

SOŁECTWO PIASECZNO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Marek Branicki

Marta Ositek – Przewodnicząca

Zbigniew Rolf

Jan Ositek

SOŁECTWO HUTA KUFLEWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Andrzej Uchman            

Anna Stelmaszczyk - Przewodnicząca

Kamil Dziugieł

Adam Podrudzki
Paweł Kowalczyk

SOŁECTWO ROSOSZ

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Marzena Supieta           

Wanda Wąsowska – Przewodnicząca

Teresa Gomulska

Sylwester Supieta

SOŁECTWO KICZKI PIERWSZE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Bogusława Kieliszczyk

Krzysztof Janicki – Przewodniczący

Beata Adamiec

Urszula Szydlik

SOŁECTWO KICZKI DRUGIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Hanna Luba      

Marek Ciechański – Przewodniczący

Agata Kieliszczyk

Magdalena Osińska

SOŁECTWO POSIADAŁY

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Katarzyna Ositek

Mirosław Kowalik – Przewodniczący

Marek Zgódka

Patryk Wójcik

SOŁECTWO TYBORÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Iwona Wąsak

Adam Suchodoła – Przewodniczący

Justyna Tkacz

Leszek Bieniek

SOŁECTWO PEŁCZANKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Zofia Redek

Mirosław Walas - Przewodniczący

Piotr Marczuk

Kinga Jackiewicz

SOŁECTWO WÓLKA WICIEJOWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Janusz Romanowski

Halina Materka   - Przewodnicząca
Hanna Chudewiak
Janusz Pechcin

SOŁECTWO SKUPIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Piotr Sadowski

Paweł Abramowski – Przewodniczący

Krzysztof Kaczorek

Wiesław Komorek

SOŁECTWO PODSKWARNE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Krzysztof Sadowski       

Małgorzata Gałązka 

Anna Kąca

Ryszard Brodzik

SOŁECTWO SKWARNE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Ryszard Skorys

Maria Głowacka – Przewodnicząca

Paweł Szewczyk

Robert Boguszewski

SOŁECTWO WOŹBIN

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Przemysław Steć

Hanna Wójcik – Przewodnicząca

Przemysław Mistewicz

Teresa Steć

SOŁECTWO RUDNIK

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Jan Uchman

Danuta Zych – Przewodnicząca

Roman Mistewicz

Jan Nojszewski

SOŁECTWO MIENIA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Emilia Wąsowska          

Adam Kuć - Przewodniczący

Zofia Saganowska

Jadwiga Sawosz

SOŁECTWO CEGŁÓW II

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Grażyna Drabarek

Witold Kowalik
Jan Kaczorek
Krzysztof Kaska   - Przewodniczący
Damian Kacprowicz
Bogdan Mućko

SOŁECTWO WOLA STANISŁAWOWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Mariola Zgódka

Andrzej Całka – Przewodniczący

Marek Jakóbczyk

Krystyna Parzyszek

SOŁECTWO WICIEJÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Bolesław Zychowicz

Zygmunt Boruta – Przewodniczący

Teresa Pawłowska

Jan Ciemerych