Podstawowa kwota dotacji na 2019 r.

 

Publiczna szkoła podstawowa:

Kl. I – III                                                                                                                 931,50 zł

Kl. IV – VII                                                                                                             895,14 zł

Orzeczenie o niepełnosprawności P4                                                                       647,31 zł

Niepubliczne przedszkole                                                                                         499,73 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju                                                                              388,39 zł

Inna forma wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny 60%                     399,78 zł

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na podstawie Gminy Siennica     513,28 zł

 

 

Statystyczna liczba uczniów na podstawie danych z SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 30 września roku budżetowego

 

Szkoła podstawowa                                                                                                 379

Przedszkola                                                                                                              135

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na podstawie Gminy Siennica     108,33

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju                                    3

Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 dla szkół danego rodzaju nie będących szkołami specjalnymi wynosi 1.21.