Informacja o zakończeniu modernizacji EGiB w gm. Cegłów