Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Cegłowie Gmina Cegłów.


CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Wpłata wadium 52250,00 PLN do 18 lutego 2019r.

Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kaska

Miejsce składania ofert:
Sala konferencyjna urzędu Gminy Cegłow

Oferty można składać do:
2019-02-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-02-22 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna urzędu Gminy Cegłow

Kryteria wyboru:
Najwyższa cena

Wadium:
52250,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące