Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

1.     Emilia Wąsowska  - Przewodnicząca Komisji

2.     Krzysztof Radzio    

3.     Tomasz Ławecki

4.     Jarosław Krzemiński

5.     Marcin Hawryluk