Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w Gminie Cegłów

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-11-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-11-22 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
termin realizacji zamówienia - 40pkt.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące