Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Cegłów

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01/01/2019r. do 31/12/2019

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-10-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-10-19 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
aspekty środowiskowe - 40pkt.


Wadium:
21 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące