Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa

CPV:
35110000-8; 35111000-5; 35112000-2; 33100000-1

Tryb zamówienia:
Zaproszenie do złożenia oferty

Warunki:


Termin realizacji:
22 października

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów, Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2018-10-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-10-04 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące