Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w ramach programu Otwartych Stref Aktywności

CPV:
45.11.27.20-8; 37.53.52.00-9

Tryb zamówienia:
preztarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15/05/2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2018-09-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-09-17 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt
Gwarancja - 30pkt
Termin wykonania - 10pkt


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące