Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Cegłowie

Funkcja

Imię i Nazwisko

Telefon

Wójt Gminy

Marcin Uchman

25 759 59 30

Zastępca Wójta

Dariusz Uchman

25 759 59 43

Skarbnik Gminy

Milena Dąbrowska

25 759 59 45

Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Justyna Cholewińska - Michalczyk – Sekretarz Gminy Cegłów, Kierownik Wydziału Administracyjnego-Organizacyjnego

25 759 59 34

Wioleta Gałązka - sprawy kadrowe

25 759 59 44

Kinga Pudłowska - obsługa kancelarii, prowadzenie archiwum zakładowego

25 759 59 48 w 58

Beata Mroczek - ewidencja ludności, obsługa dowodów osobistych, prowadzenie rejestru wyborców, ewidencja działalności gospodarczej

25 759 59 37

Magdalena Piechowicz -Kot - sekretariat Wójta Gminy Cegłów

25 759 59 48

 

Damian Kacprowicz - pozyskiwanie funduszy UE, zarządzanie kryzysowe

 25 759 59 48 w 51

Bartosz Żelazowski - Referat Sportu - Kierownik

 

Radosław Krążała - Informatyk

25 759 59 48 w 99

Bernadeta Spodar - sprzątaczka

 

Zbigniew Bajszczak - kierowca autobusu, konserwator

 

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Wydziałem kieruje Zastępca Wójta

Mirosław Gąsiorowski - zamówienia publiczne, inwestycje gminy

25 759 59 49

Krzysztof Kaska - zagospodarowanie przestrzenne, numery porządkowe nieruchomości, współpraca z powiatem w zakresie gospodarki gruntami

25 759 59 39

Jan Majewski - warunki zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne, spółka wodna

25 759 59 46

Monika Czyżewska - ochrona środowiska, wycinka drzew, gospodarka odpadami

25 759 59 32

Elżbieta Czapska - opłaty za wodę i ścieki, księgowość opłat, przyjmowanie zamówień na wywóz nieczystości płynnych

25 759 59 41

Arkadiusz Chmielewski - inkasent opłat za wodę i ścieki, konserwator

25 759 59 41

Andrzej Boniakowski - inwestycje komunalne

25 759 59 48 w 57

Referat gospodarczy

Grzegorz Lechicki - brygadzista

 

Dariusz Tabor - robotnik gospodarczy

 

Bogdan Filipiec - robotnik gospodarczy

 

Łukasz Pełka - robotnik gospodarczy

 

 

 

Wydział Finansowo - Podatkowy

Wydziałem kieruje Skarbnik Gminy

Agnieszka Wysocka - księgowość przychodów, ubezpieczenia

25 759 59 33

Małgorzata Kowalska - księgowość wydatków, rejestr VAT

25 759 59 33

Agnieszka Chmielewska - księgowość wydatków, rejestr VAT

25 759 59 48 w 99

Magdalena Urbańska - obsluga kasy

25 759 59 35

Marta Zawadka - księgowość, płace

25 759 59 48 w 50

Hanna Ceregra - księgowość podatków bezpośrednich

25 759 59 36

Alicja Majszyk - wymiar podatków bezpośrednich

25 759 59 36

Honorata Stachowicz - księgowość oświaty

25 759 59 31

Monika Sochacka - księgowość oświaty