Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cegłów

CPV:
45.26.26.60-5

Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
28 września 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-08-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-08-20 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100pkt

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące