Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W od stacji PKP do DPS Jedlina

CPV:
45-23-32-53-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-08-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-08-03 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
gwarancja - 40pkt


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące