Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2018 roku do wysokości 1.785.778,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ce-głów

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
zaproszenie do złożenia oferty

Warunki:


Termin realizacji:
do 28 grudnia 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2018-07-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-03 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminiwanego - 40pkt.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące