Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa ul. Łokietka i części ul. Jaśminowej w miejscowości Cegłów - wykoanie nawierzchni bitumicznej

CPV:
45233220-7

Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2018-06-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-06-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące