Zamawiający:
GMINA CEGŁOW

Tytuł przetargu:
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków ul. Dobrzyckiego w miejscowości Cegłów

CPV:
45230000-8 45110000-1 45231300-8 45232440-8 45232423-3 45315300-1 45200000-9 45233140-2 45232410-9

Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunki:


Termin realizacji:
30 WRZEŚNIA 2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
URZĄD GMINY W CEGŁOWIE, 05-319 CEGŁÓW, UL. KOŚCIUSZKI 4, KANCELARIA OGÓLNA

Oferty można składać do:
2018-05-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-21 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD GMINY W CEGŁOWIE, 05-319 CEGŁÓW, UL. KOŚCIUSZKI 4, SLA KONFERENCYJNA

Kryteria wyboru:
CENA 60%
GWARANCJA 40%


Wadium:
1 500 ZŁ

Uwagi:


Firmy uczestniczące