Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla ul. Fredry w miejscowości Cegłów

CPV:
45230000-8, 45110000-1, 45231300-8, 45232440-8, 45232423-3, 45315300-1, 45200000-9, 45233140-2, 45232410-9

Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunki:


Termin realizacji:
30 WRZEŚNIA 2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
URZĄD GMINY W CEGŁOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 4, 05-319 CEGŁÓW, KANCELARIA OGÓLNA

Oferty można składać do:
2018-05-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-21 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD GMINY W CEGŁOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 4, 05-319 CEGŁÓW, SALA KONFERENCYJNA

Kryteria wyboru:
CENA 60%
GWARANCJA 40%


Wadium:
1 500 ZŁ

Uwagi:


Firmy uczestniczące