Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Gmina Cegłów

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15.10.2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-05-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-21 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60 pkt
gwarancja - 40 pkt


Wadium:
35 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące