Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze

CPV:
45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 wrzesnia 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-05-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-10 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 630pkt.
gwarancja - 40pkt


Wadium:
7 500,00zł (siedem tysięcy pięćset złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące