Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa ul. Łokietka i części ul. Jaśminowej w miejscowości Cegłów

CPV:
45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2018-04-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-16 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
gwarancja - 40pkt


Wadium:
5 000,00zł (pięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące