Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej.

CPV:
45.21.61.00-5; 45.11.12.00-0; 45.26.00.00-7; 45.42.10.00-4; 45.45.00.00-6; 45.40.00.00-1; 45.33.00.00-9; 45.33.23.00-6; 45.33.20.00-3; 45.33.10.00-6; 45.33.12.10-1; 45.33.30.00-0; 45.33.11.10-0; 45.33.22.00-5; 45.34.20.00-6; 45.11.12.91-4; 45.31.00.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-03-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-03-15 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
gwarancja - 40pkt.


Wadium:
60 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące