Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 220112W Wiciejów-Tyborów-gr. gm. Mińsk Mazowiecki

CPV:
45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30/09/2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2018-02-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-22 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
gwarancja - 40pkt.


Wadium:
60 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące