Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia Gmina Cegłów

CPV:
71247000-1; 71521000-6; 71630000-3; 71631300-3; 71631000-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
d0 31.12.2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2018-01-18 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2018-01-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
60% cena
40% doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące