Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
dowóz uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i Zespołu Szkolnego w Piasecznie 152 z miejscowości położonych na terenie Gminy Cegłów oraz ich odwóz w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

CPV:
60.11.20.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
30.09.2015

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-09-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-09-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80%
wiek taboru wskazanego do realizacji zamówienia - 20%


Wadium:
3 500,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące