Zamawiający:
Gmina Cregłów

Tytuł przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia Gmina Cegłów

CPV:
71247000-1; 71521000-6; 71630000-3; 71631300-3; 71631000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząg Gminy w Cegłowie, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2017-12-29 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2017-12-29 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena 60%
Doświadczenie 40%


Wadium:
NIE

Uwagi:


Firmy uczestniczące