Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2017r.

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna-parter


Oferty można składać do:
2017-09-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-28 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
wysokością oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 40pkt.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące