Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2017r.

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
ostateczny termin wypłaty kredytu 31.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2017-09-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-15 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
czas uruchomienia kredytu - 30pkt
wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 10pkt


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące