Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach

CPV:
45453000-7; 45330000-9; 45332000-3; 45332300-6; 45400000-1

Tryb zamówienia:
przetarg nirograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 lipca 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-09-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-11 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyja


Kryteria wyboru:
cena - 60
gwarancja - 30
doświadczenie - 10


Wadium:
6 000,00zł (sześć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące