Zamawiający:
Gmina Cegłow

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenów w Gminie Cegłów

CPV:
45100000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15.12.2017r

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2017-08-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60%
gwarancja - 30%
doświadczenie 10%


Wadium:
4 000 zł (cztery tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące