Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cegłów

CPV:
60112000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.09.2017r. do 30.06.2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter - kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2017-07-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-07-31 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60%
doświadczenie - 10%
aspekty środowiskowe - 30%


Wadium:
4000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące