W dniu 27 sierpnia 2014r w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1134) ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory zostały zrządzone na 16 listopada 2014r.

Każdy wyborca ma prawo wybierać i być wybieranym.

Osoby zainteresowane zgłszeniem kandydata(ów) na radnego(ych) muszą zawiązać Komitet Wyborczy Wyborów i zgłosić powstanie takiego Komitetu do Państwowej Komisji Wyborczej Delegatura w Siedlcach do 8 września 2014 (poniedziałek).

Jest to termin ostateczny.

Wykaz dokumentów niezbędnych do utworzenia i zgłoszenia Komitwtu Wyborczego zainteresowane osoby znajda na stronie www.pkw.gov.pl za pomocą edytora tworzenia dokumentów.

Gmina Cegłów jest podzielona na 15 okręgów wyborczych.

Każdy Komitet Wyborczy może zgłosić kandydatów w jednym lub kilku okręgach wyborczych.