Wójt Gminy Cegłów zarządzeniem Nr 375/W/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. powołał Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Komisje sa powołane w ustaowym minimalnym składzie 5 osób.

Obowiązkowe szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 29 sierpnia 2014r o godz. 16.00