Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska

CPV:
45233223-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 wrzesnia 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-05-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-05-15 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60%
gwarancja - 30%
doświadczenia - 10%


Wadium:
8000,00zł (osiem tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące